ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Συνεχής στόχος μας είναι η ενημέρωση του ασθενούς με τις πιο σύγχρονες γνώσεις και οδηγίες στην δερματολογία, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν προσωπικές οδηγίες. Καλό θα είναι πάντα να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό σας.