ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Οξεία ή χρόνια, έντονα κνησμώδης δερματοπάθεια, με υφέσεις και εξάρσεις.

Στην αιτιολογία έχουν ενοχοποιηθεί εξ επαφής αλλεργιογόνα, μικροβιακοί παράγοντες, συγκινησιακές καταστάσεις.