ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική φλεγμονώδης δερματοπάθεια, που προσβάλλει κατά μέσο όρο το 1,5 – 3 % του παγκόσμιου πληθυσμού, στην Ελλάδα υπολογίζονται 200.000 ασθενείς.

Η έναρξη της νόσου μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, συχνότερα πριν την ηλικία των 40 ετών. Είναι πολυπαραγοντική νόσος. Στην αιτιολογία της φαίνεται να παίζουν ρόλο περιβαλλοντικοί – εκλυτικοί παραγόντες σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα. Χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις πλάκες που καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια. Εκτός από το δέρμα μπορεί να προσβάλλει τα νύχια και τις αρθρώσεις. Επομένως δεν προκαλεί η νόσος μόνο αισθητικό πρόβλημα αλλά συχνά και λειτουργικό λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας. Συχνά οι ψωριασικοί ασθενείς εμφανίζουν συννοσηρότητες, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα. Η ψωρίαση επιδρά σημαντικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών και την ψυχολογία τους, επηρεάζοντας τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες τους.

Μπορεί ακόμα η κλινική εικόνα του ασθενούς να αξιολογείται ήπια από το δερματολόγο, αλλά για τον ίδιο τον ασθενή να θεωρείται σοβαρή και να τον επηρεάζει πολύ στην ψυχολογία.