ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Κάθε τρίχα στο σώμα μας μεγαλώνει από ένα άνοιγμα που ονομάζεται θύλακας. Όταν μολύνονται οι θύλακες, αναπτύσσεται θυλακίτιδα. Οι μολυσμένοι θύλακες των τριχών μοιάζουν με σπυράκια, αλλά τείνουν να έχουν φαγούρα.