ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Ένας μικρός τραυματισμός, μια μικρή επέμβαση ή μια δερματοστιξία(τατουάζ) μπορεί οδηγήσουν στο σχηματισμό χηλοειδούς. Οι υπερτροφικές ουλές και τα χηλοειδή, αποτελούν συνέπεια της μη ελεγχόμενης σύνθεσης και εναπόθεσης περίσσειας κολλαγόνου σε θέσεις προηγούμενου τραυματισμού.

Τα χηλοειδή παρουσιάζονται ως ροζ, σκληρά στην πίεση οζίδια. Μπορεί να είναι και επώδυνα, δυσμορφικά, ενώ μπορεί να εμφανίζονται πιο σκούρα.
Οι θεραπευτικές επιλογές είναι αρκετές. Στόχος αποτελεί η μέγιστη βελτίωση της εικόνας των παραπάνω βλαβών. Στην πλειονότητα τους μετά από θεραπεία γίνονται πιο επίπεδες, και αισθητικά αποδεκτές. Συνήθως η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει τα κορτικοστεροειδή. Γίνεται έγχυση στεροειδούς με βελόνα μέσα στην βλάβη, με πολλαπλούς νυγμούς (τρυπήματα).
Εναλλακτικά η κρυοθεραπεία αποτελεί επίσης πρώτης γραμμής θεραπεία. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων εναλλάξ επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης ενέχει τον κίνδυνο επαναδημιουργίας των χηλοειδών, πολλές φορές μεγαλυτέρων διαστάσεων της αρχικής βλάβης.