ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Πώς δρα:

H φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy, PDT) έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης πηγής φωτός με την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή (μεθυλο-αμινολεβουλινικό) που αθροίζεται εκλεκτικά στα νεοπλασματικά κύτταρα και αυξάνει τη συγκέντρωση των πορφυρινών (ενδογενείς φωτοευαισθητοποιητές).

Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελείται από 3 απαραίτητα βασικά στοιχεία: τον φωτοευαισθητοποιητή, το οξυγόνο και το φως.

 

Η PDT έχει επίσημη έγκριση στην Ευρώπη για τη θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων, του επιφανειακώς επεκτεινόμενου και του οζώδους βασικοκυτταρικού καρκινώματος και της νόσου Bowen.

DAYLIGHT PDT

Πώς δρα:

Απαλλαγείτε από τις ακτινικές υπερκερατώσεις καθώς και από τις υποκλινικές βλάβες

με έναν φυσικό τρόπο: με τη χρήση του φωτός ημέρας. Ειδική κρέμα με αμινολεβουλινικό μεθύλιο (methyl aminolevulinate) στοχεύει επιλεκτικά τα νεοπλασματικά κύτταρα και ενεργοποιείται από το ορατό φως.