ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Η ανοσοκρυοχειρουγική είναι η συνδυαστική εφαρμογή κρυοχειρουργικής κατά την διάρκεια τοπικής εφαρμογής ιμικουιμόδης και αποτελεί μια αποτελεσματική εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης των επιφανειακών και μικρών οζωδών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων συγκριτικά με τη χειρουργική αφαίρεση,σύμφωνα με κλινικά δεδομένα.