ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Οφείλεται στην ωχρά σπειροχαίτη (Treponema pallidum).

Διακρίνεται στην επίκτητη (μετάδοση από άτομο σε άτομο με σεξουαλική επαφή) και στη συγγενή (από τη μητέρα στο έμβρυο).

Έχει χαρακτηριστεί ως ο «μεγάλος μιμητής», λόγω της ποικιλομορφίας των εξανθημάτων.

Προσβάλλει δέρμα, βλεννογόνους, εάν μείνει χωρίς θεραπεία παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση ή μεταπίπτει σε διάφορα στάδια.

Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να εκδηλωθούν συστηματικές εκδηλώσεις και προσβολή οργάνων.

 

Διάγνωση: ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος.