ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

To δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι μια φλεγμονώδης, χρόνια, αγνώστου αιτιολογίας, πάθηση του δέρματος. Είναι ακίνδυνη, εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες σε σχέση με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και είναι δύο φορές πιο συχνή στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.

Οι δερματικές βλάβες είναι συνήθως ασυμπτωματικές, εκτός από μερικές περιπτώσεις όπου συνοδεύονται από ήπιο κνησμό.