ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ή ανάστροφη ακμή) αποτελεί μια χρόνια, επώδυνη, φλεγμονώδη δερματοπάθεια που οφείλεται σε ανοσολογικούς, γενετικούς και λοιμώδεις παράγοντες.

Εκδηλώνεται σε σημεία όπου υπάρχουν πτυχές, όπως οι μασχάλες, οι γλουτοί, η περιοχή κάτω από τους μαστούς, η βουβωνική χώρα και γενικότερα σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί αποκρινείς  ιδρωτοποιοί αδένες.

Πρόκειται για μια υποτροπιάζουσα πάθηση με υφέσεις και εξάρσεις που συνοδεύονται από πόνο και πυώδεις, δύσοσμες  εκκρίσεις.

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα εκδηλώνεται στα πρώτα στάδια με  φλεγμαίνοντα οζίδια, και μεγάλους φαγέσωρες. Εάν δεν αντιμετωπιστούν με θεραπεία οι πρωταρχικές βλάβες μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές με την εμφάνιση συριγγίων και αποστημάτων με πύον που θα εξελιχθούν σε ουλές.

Η πάθηση εμφανίζεται κατά προτίμηση σε παχύσαρκους και καπνιστές ή άτομα με οικογενειακό ιστορικό. Ο ασθενής πρέπει εγκαίρως να απευθυνθεί στον δερματολόγο ο οποίος θα επιτύχει τον έλεγχο της φλεγμονής και τη μείωση του ρυθμού των υποτροπών.