ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Αγγειακές δυσπλασίες

Πρόκειται για ερυθηματώδεις βλάβες που είναι παρούσες στη γέννηση και οφείλονται στην παθολογική ανάπτυξης των αγγείων (τριχοειδών, φλεβών, αρτηριών ή λεμφαγγείων). Μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλές και να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συνήθως κεφαλή, τράχηλος και μπορεί να επεκτείνονται και στο βλεννογόνο του στόματος.