ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Καλοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας που εμφανίζεται μετά τη γέννηση.

Πρόκειται για ερυθρά οζίδια ή πλάκες ποικίλου μεγέθους αγνώστου αιτιολογίας. Χαρακτηρίζονται από φάση ανάπτυξης, σταθεροποίησης και υποστροφής. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, το ιστορικό και για τον προσδιορισμό της έκτασης του αιμαγγειώματος μπορεί να χρειαστεί υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία.