ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Η ανάγκη για βιοψία είναι πολλές φορές μεγάλη για την σωστή διάγνωση παθήσεων που δεν έχουν ξεκάθαρη κλινική εικόνα. Κι αυτό αφορά όχι μόνο παθήσεις με εικόνα ύποπτη για κακοήθεια, αλλά και παθήσεις καλοήθεις με παρόμοια κλινική εικόνα αλλά με διαφορετική πορεία και θεραπευτική προσέγγιση.

Η λήψη βιοψίας με punch, είναι απλή γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος λήψης βιοψίας δέρματος με τοπική αναισθησία, χρησιμοποιώντας ένα στυλεό με στρογγυλό νυστέρι στην άκρη που μπαίνοντας κάθετα στο δέρμα αφαιρεί μικρό κομμάτι ολικού πάχους δέρματος.Το υλικό αποστέλλεται για ανοσοϊστοχημεία, ανοσοφθορισμό ή και για μοριακό έλεγχο ανάλογα με το τι απαιτείται για τη διάγνωση του προβλήματος.

 Η επούλωση είναι γρήγορη και η βοήθεια στην διάγνωση είναι πολλές φορές καθοριστική.