ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Τι είναι:

Ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος ψηφιακής εξέτασης και καταγραφής μελαχρωματικών (πχ. σπίλων) ή μη μελαγχρωματικών βλαβών.

Πώς γίνεται:

Με το CANFIELD VISIOMED D200 EVO, το πιο αξιόπιστο, εξελιγμένο και σύγχρονο μηχάνημα αμερικάνικης τεχνολογίας. Διαθέτει ειδική κάμερα, υψηλής ευκρίνειας και το εξειδικευμένο λογισμικό DANAOS, για να αξιολογούνται “ύποπτες” βλάβες.

 

 

Γιατί χρειάζεται η χαρτογράφηση?

 

-για τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου δέρματος (check up)

-για τη λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών σε ατομικό αρχείο

-για την παρακολούθηση (monitoring) & σύγκριση βλαβών

-για τη μέτρηση και ανάλυση ύποπτων βλαβών από εξειδικευμένο πρόγραμμα

-για την αποφυγή άσκοπων χειρουργικών αφαιρέσεων

-για την διαφορική διάγνωση παθήσεων των τριχών.

 

Είμαι υψηλού κινδύνου (high risk) ασθενής?

Εάν απαντήσεις “ΝΑΙ“ σε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις, τότε επικοινωνήστε με το ιατρείο για χαρτογράφηση σπίλων!

 1.Έχετε μεγάλο αριθμό σπίλων (ελιών)?

2.Έχετε μεγάλου μεγέθους σπίλο/ους?

3.Έχει αλλάξει κάποιος από τους σπίλους σας?

4.Έχετε ανοικτό χρώμα δέρματος, ευαίσθητο στον ήλιο?

5.Είχατε ηλιακά εγκαύματα ως παιδί ή ως ενήλικας?

6.Εκτίθεστε συχνά στον ήλιο?

7.Υπάρχει ιστορικό καρκίνου δέρματος στην οικογένεια?

 

 

Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται:

Είναι απαραίτητη για παιδιά και ενηλίκους.

 

 

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται:

Πρέπει να γίνεται ετησίως.

Συνιστάται να γίνεται συχνότερα σε ιστορικό καρκίνου δέρματος (ατομικό ή οικογενειακό) ή εάν μια ελιά φαίνεται “ύποπτη”.