ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Πολλές είναι οι παθήσεις που προκαλούν αλλοιώσεις στα νύχια. Μπορεί να αφορούν μόνο τα νύχια ή και το δέρμα και άλλα όργανα.

Οι διαταραχές των ονύχων μπορεί να αποτελούν εκδήλωση υποκείμενων συστηματικών νοσημάτων. Η προσβολή των νυχιών εκτός από αισθητικό πρόβλημα συχνά επηρεάζει τη λειτουργικότητα (πχ. πόνος, περιορισμός των κινήσεων) καθώς και την ψυχολογία του ατόμου.