ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Οι βακτηριακές λοιμώξεις είναι συνήθως σταφυλοκοκκικής και στρεπτοκοκκικής αιτιολογίας.

Ενα μεγάλο ποσοστό υγιούς πληθυσμού αποικίζεται από τον χρυσίζοντας σταφυλόκοκκο, χωρίς περαιτέρω κλινικά ευρήματα.

Η ατοπική δερματίτιδα, θερμικά εγκαύματα, τραυματισμοί αλλά και καταστάσεις μειωμένης  ανοσιακής κατάστασης (HIV λοίμωξη, αιματολογικά νοσήματα, μεταμοσχευθέντες συμπαγών οργάνων) προδιαθέτουν στην εμφάνιση λοίμωξης.

Το μολυσματικό κηρίο αποτελεί εκδήλωση σταφυλοκοκκικής λοίμωξης κυρίως σταφυλοκοκκικής (χρυσίζων σταφυλόκοκκος) και δευτερευόντως στρεπτοκοκκικής αιτιολογίας (group A). Προσβάλλει συνήθως παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας, άν και δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε όλο το φάσμα των ηλικιών.