ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Η φωτοδερματίτιδα είναι η μη φυσιολογική δερματική αντίδραση στο φως του ήλιου και πιο συγκεκριμένα στην υπεριώδη του ακτινοβολία. Μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα επίπεδα έκθεσης και οι αντιδράσεις διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να κάνουν το δέρμα ευαίσθητο στην υπεριώση ακτινοβολία.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

-Η κληρονομικότητα για φωτοευαισθησία

-Η λήψη φαρμάκων

-Διάφορες παθήσεις του δέρματος

-Η έκθεση σε ορισμένα φυτά

-Η χρήση αρωμάτων