ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Αραίωση τριχών-Ανδρογενετική Αλωπεκία

Αραίωση τριχών-Ανδρογενετική Αλωπεκία

Η ανδρογενετική αλωπεκία είναι η συχνότερη αιτία απώλειας μαλλιών σε άνδρες και γυναίκες. Τα άτομα που πάσχουν υφίστανται σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής και στην ψυχολογία τους. Στους άνδρες η  αραίωση των τριχών ξεκινά από την πρόσθια γραμμή του...
•	Παθήσεις τριχών

• Παθήσεις τριχών

Γυροειδής αλωπεκία Τι είναι: Μια μορφή μη ουλωτικής αλωπεκίας, που χαρακτηρίζεται από περιγεγγραμένες αποψιλωτικές πλάκες. Προσβάλλει οποιαδήποτε έντριχη περιοχή του σώματος, συχνότερα τριχωτό κεφαλής. Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή. Σχετίζεται με γενετικούς...
• Αλωπεκίες-Τριχόπτωση

• Αλωπεκίες-Τριχόπτωση

Η απώλεια τριχών επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής ανδρών και γυναικών. Οι αλωπεκίες μπορεί να είναι ουλωτικές και μη ουλωτικές. Ανδρογενετική αλωπεκία: Η συχνότερη αιτία προοδευτικής απώλειας μαλλιών σε γυναίκες και άντρες. Οφείλεται στην...