ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

– Σύστημα χαρτογράφηση σπίλων μοντέλο VISIOMED D200 EVO του κατασκευαστικού οίκου CANFIELD Αμερικής