ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Γονόρροια

• Γονόρροια

Οφείλεται στη Neisseria gonorrhoae. Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο νεογνό κατά τον τοκετό. Συχνό σύμπτωμα είναι η έκκριση υγρού από την ουρήθρα και αίσθημα...