ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Λήψη βιοψίας δέρματος

• Λήψη βιοψίας δέρματος

Η ανάγκη για βιοψία είναι πολλές φορές μεγάλη για την σωστή διάγνωση παθήσεων που δεν έχουν ξεκάθαρη κλινική εικόνα. Κι αυτό αφορά όχι μόνο παθήσεις με εικόνα ύποπτη για κακοήθεια, αλλά και παθήσεις καλοήθεις με παρόμοια κλινική εικόνα αλλά με διαφορετική πορεία και...