ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Βαλανοποσθίτιδα

• Βαλανοποσθίτιδα

Φλεγμονή του άκρου (βαλάνου) ή και της πόσθης του πέους από βακτήρια, μύκητες (Candida) ή σεξουαλικά μεταδιδόμενο λοιμογόνο παράγοντα (πχ. χλαμύδια, γονόκκοκο, απλός έρπης). Μπορεί να προκληθεί και από ερεθισμό του πέους, αλλεργία (πχ σε σαπούνια, απορρυπαντικά,...