ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Σύφιλη

• Σύφιλη

Οφείλεται στην ωχρά σπειροχαίτη (Treponema pallidum). Διακρίνεται στην επίκτητη (μετάδοση από άτομο σε άτομο με σεξουαλική επαφή) και στη συγγενή (από τη μητέρα στο έμβρυο). Έχει χαρακτηριστεί ως ο «μεγάλος μιμητής», λόγω της ποικιλομορφίας των εξανθημάτων. Προσβάλλει...