ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Σπίλοι

• Σπίλοι

Καλοήθεις όγκοι, παρόντες από τη γέννηση ή τη βρεφική ηλικία, ποικίλου μεγέθους και σχήματος. Μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλοί. Συνήθως εντοπίζονται στον κορμό και στα άκρα, αλλά μπορεί και στην κεφαλή και στα γεννητικά...