ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Χλαμύδια

• Χλαμύδια

Λοίμωξη που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis, μετάδοση κατά τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο νεογνό.
• Μολυσματική τέρμινθος

• Μολυσματική τέρμινθος

Συχνή, ασυμπτωματική ιογενής λοίμωξη που χαρακτηρίζεται από ομφαλωτές ροδόχροες βλατίδες. Οφείλεται στον ιό της μολυσματικής τερμίνθου (Molluscum contagiosum virus). Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή, από κοινή χρήση αντικειμένων, από κολυμβητήρια – διασπορά με...
• Κονδυλώματα

• Κονδυλώματα

Ασυμπτωματικές καλοήθεις εκβλαστήσεις ποικίλου μεγέθους στα γεννητικά όργανα, περιπρωκτικά και σπανιότερα στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα. Αίτιο: γενετικοί τύποι των ιών Human Papilloma Virus (HPV), οι οποίοι διακρίνονται σε τύπους χαμηλού κινδύνου (προκαλούν μόνο...
• Κολπίτιδα

• Κολπίτιδα

Λοίμωξη κόλπου από βακτήρια (πχ Gardnerella vaginalis), μύκητες (Candida) ή σεξουαλικά μεταδιδόμενο λοιμογόνο παράγοντα (πχ. χλαμύδια, γονόκκοκο, τριχομονάδα, απλός έρπης). Συμπτωματολογία ανάλογη με το παθογόνο αίτιο (έκκριμα, δυσοσμία, κνησμός, δυσπαρεύνεια,...
• Γονόρροια

• Γονόρροια

Οφείλεται στη Neisseria gonorrhoae. Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο νεογνό κατά τον τοκετό. Συχνό σύμπτωμα είναι η έκκριση υγρού από την ουρήθρα και αίσθημα...