ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

•	Ψώρα

• Ψώρα

Είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική δερματοπάθεια, που οφείλεται στο άκαρι της ψώρας (Sacroptes scabie var hominis). Χαρακτηριστικός είναι ο έντονος νυκτερινός...