ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

•	Παρασιτική κνήφη (δήγματα εντόμων)

• Παρασιτική κνήφη (δήγματα εντόμων)

Τα τσιμπήματα (δήγματα) των εντόμων που επιστημονικά ονομάζονται και παρασιτική κνήφη, αποτελούν πολύ συχνή δερματική πάθηση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τσιμπήματα προκαλούν απλή φλεγμονή, πόνο ή και βαριά αλλεργική αντίδραση αναλόγως του εντόμου αλλά...