ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Φθειρίαση

• Φθειρίαση

Έντονα κνησμώδης δερματοπάθεια τριχωτού κεφαλής, που οφείλεται στο παράσιτο Pediculosis capitis. Είναι πολύ μεταδοτική. Εκτός από άμεση επαφή μπορεί να μεταδοθεί και με χτένες, καπέλα,...
• Μολυσματική τέρμινθος

• Μολυσματική τέρμινθος

Συχνή, ασυμπτωματική ιογενής λοίμωξη που χαρακτηρίζεται από ομφαλωτές ροδόχροες βλατίδες. Οφείλεται στον ιό της μολυσματικής τερμίνθου (Molluscum contagiosum virus). Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή, από κοινή χρήση αντικειμένων, από κολυμβητήρια – διασπορά με...
• Μυρμηγκιές

• Μυρμηγκιές

Καλοήθεις υπερπλασίες των επιθηλιακών κυττάρων που οφείλονται σε λοίμωξη από στελέχη HPV (Ηuman Papilloma Virus).Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή από άτομο σε άτομο, με επαφή μολυσμένων επιφανειών και με...
• Λεύκη

• Λεύκη

Συχνή αχρωμία του δέρματος, που οφείλεται στην καταστροφή των μελανοκυττάρων, λόγω της αλληλοεπίδρασης περιβαλλοντικών, γενετικών και ανοσολογικών παραγόντων. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για την ερμηνεία της παθογένειας της, με επικρατέστερη την αυτοάνοση....