ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Παθήσεις ονύχων

• Παθήσεις ονύχων

Πολλές είναι οι παθήσεις που προκαλούν αλλοιώσεις στα νύχια. Μπορεί να αφορούν μόνο τα νύχια ή και το δέρμα και άλλα όργανα. Οι διαταραχές των ονύχων μπορεί να αποτελούν εκδήλωση υποκείμενων συστηματικών νοσημάτων. Η προσβολή των νυχιών εκτός από αισθητικό πρόβλημα...