ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

•	Σπίλοι καλοήθεις και καρκίνος δέρματος

• Σπίλοι καλοήθεις και καρκίνος δέρματος

ΟΓΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις Συχνές καλοήθεις μη μεταδοτικές δερματικές βλάβες. Προέρχονται από τα κερατινοκύτταρα με συχνότητα αυξανόμενη σε συνάρτηση με την ηλικία. Η αιτιολογία τους δεν είναι ακριβώς γνωστή. Συνήθως ασυμπτωματικές, αλλά μπορεί να...