ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

•	Βρεφικά αιμαγγειώματα

• Βρεφικά αιμαγγειώματα

Καλοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας που εμφανίζεται μετά τη γέννηση. Πρόκειται για ερυθρά οζίδια ή πλάκες ποικίλου μεγέθους αγνώστου αιτιολογίας. Χαρακτηρίζονται από φάση ανάπτυξης, σταθεροποίησης και υποστροφής. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, το ιστορικό...