ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Μολυσματικό κηρίο

• Μολυσματικό κηρίο

Οι βακτηριακές λοιμώξεις είναι συνήθως σταφυλοκοκκικής και στρεπτοκοκκικής αιτιολογίας. Ενα μεγάλο ποσοστό υγιούς πληθυσμού αποικίζεται από τον χρυσίζοντας σταφυλόκοκκο, χωρίς περαιτέρω κλινικά ευρήματα. Η ατοπική δερματίτιδα, θερμικά εγκαύματα, τραυματισμοί αλλά και...