ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Λεύκη

• Λεύκη

Συχνή αχρωμία του δέρματος, που οφείλεται στην καταστροφή των μελανοκυττάρων, λόγω της αλληλοεπίδρασης περιβαλλοντικών, γενετικών και ανοσολογικών παραγόντων. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για την ερμηνεία της παθογένειας της, με επικρατέστερη την αυτοάνοση....
•	Λεύκη

• Λεύκη

Χαρακτηρίζεται από λευκές κηλίδες ποικίλου μεγέθους και σχήματος. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε σημείο του σώματος, στο δέρμα ή και στο βλεννογόνο. Μπορεί να είναι εντοπισμένη ή και γενικευμένη. Η αιτιολογία της δεν είναι ακριβώς γνωστή, επικρατέστερη είναι η...