ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Ομαλός λειχήνας

• Ομαλός λειχήνας

Ο ομαλός λειχήνας αποτελεί μια συχνή οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια, με εντόπιση το δέρμα, τους όνυχες, τις τρίχες, τους βλεννογόνους. Ο ομαλός λειχήνας μπορεί να επιμένει για μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις για έτη. Άλλες μορφές ομαλού λειχήνα...