ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Κρυοχειρουργική

• Κρυοχειρουργική

Η κρυοθεραπεία αναφέρεται σε μια επέμβαση κατά την οποία επιφανειακές δερματικές βλάβες ψύχονται με αποτέλεσμα να καταστρέφονται. Συχνότερα, για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το υγρό άζωτο. Δερματικές βλάβες που αντιμετωπίζονται με κρυοθεραπεία:   -Ακτινικές...