ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Κνησμός (φαγούρα)

• Κνησμός (φαγούρα)

Ο κνησμός αποτελεί μια δυσάρεστη, ενοχλητική αίσθηση που προκαλεί ξεσμό. Το δέρμα, ανάλογα με τα αίτια του κνησμού μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό, να είναι ερυθρό και ερεθισμένο, τραχύ με παρουσία βλατίδων ή και πομφολύγων. Ο κνησμός μπορεί να είναι είτε εντοπισμένος...