ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Κνίδωση-Αγγειοοίδημα

• Κνίδωση-Αγγειοοίδημα

Η κνίδωση χωρίζεται σε οξεία και χρόνια, ανάλογα αν η εμφάνιση των βλαβών διαρκεί λιγότερο ή περισσότερο από 6 εβδομάδες Η κνίδωση είναι μια παροδική ερυθηματώδης διόγκωση του δέρματος που συνδέεται με κνησμό και που συνήθως υποχωρεί μέσα σε 24 ώρες.Οι βλάβες της...