ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα

• Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ή ανάστροφη ακμή) αποτελεί μια χρόνια, επώδυνη, φλεγμονώδη δερματοπάθεια που οφείλεται σε ανοσολογικούς, γενετικούς και λοιμώδεις παράγοντες. Εκδηλώνεται σε σημεία όπου υπάρχουν πτυχές, όπως οι μασχάλες, οι γλουτοί, η περιοχή κάτω από τους...