ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

•	Φαρμακευτικά εξανθήματα

• Φαρμακευτικά εξανθήματα

Τα φαρμακευτικά εξανθήματα είναι δερματική αντίδραση που προκαλείται από λήψη φαρμάκου και τυπικά συμπτώματά αυτής περιλαμβάνουν ερυθρότητα, βλατίδες, φλύκταινες, οίδημα, κνησμό και μερικές φορές απολέπιση ή πόνο. Τα εξανθήματα ενδεχομένως να εμφανιστούν ξαφνικά, μέσα...