ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• ΄Ερπης ζωστήρας

• ΄Ερπης ζωστήρας

Ο έρπητας ζωστήρας είναι ιογενής λοίμωξη, και αποτελεί αναζωπύρωση του ιού της ανεμευλογιάς. Μετά την πρωτογενή λοίμωξη από τον ιό της ανεμευλογιάς, παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση,«κοιμάται» σε κύτταρα του γαγγλίου της αισθητικής ραχιαίας ρίζας. Ενώ σε κάποια άτομα...