ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Δοθιήνας

• Δοθιήνας

Ο δοθιήνας, γνωστότερος στην Ελλάδα ως «καλόγερος», είναι ένα φλεγμονώδες οζίδιο του δέρματος. Ο «καλόγερος» συνήθως δημιουργείται από το βακτήριο του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου το οποίο διεισδύει στο δέρμα από τους θύλακες των τριχών. Τα οζίδια αυτά, συνήθως...