ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Διαθερμοπηξία

• Διαθερμοπηξία

Η Ηλεκτροχειρουργική ή διαθερμοπηξία είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων δερματικών νοσημάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για την αφαίρεση ή την καταστροφή καλοήθων κυρίως βλαβών με τη χρήση ρεύματος,...