ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Αυτοάνοσα Νοσήματα

• Αυτοάνοσα Νοσήματα

Σε μερικούς ανθρώπους όμως, το ανοσολογικό σύστημά τους δεν λειτουργεί σωστά και έτσι κατά λάθος, υγιείς ιστούς τους εκλαμβάνει σαν ξένους εισβολείς και τους επιτίθεται. Αυτό οδηγεί σε διάφορες καταστάσεις που ονομάζονται αυτοάνοσες ασθένειες. Τα αυτοάνοσα νοσήματα...