ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Ατοπική δερματίτιδα

• Ατοπική δερματίτιδα

Χρόνια υποτροπιάζουσα κνησμώδης δερματοπάθεια. Συχνά συνυπάρχει κληρονομική προδιάθεση διαταραχής του δερματικού φραγμού.Οι κλινικές εκδηλώσεις της απορρέουν από το συνδυασμό περιβαλλοντικών και γενετικών επιδράσεων.Προσβάλλει το 5 % – 20% των παιδιών και το 0,9% – 3%...