ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Ανοσοκρυοχειρουργική

• Ανοσοκρυοχειρουργική

Η ανοσοκρυοχειρουγική είναι η συνδυαστική εφαρμογή κρυοχειρουργικής κατά την διάρκεια τοπικής εφαρμογής ιμικουιμόδης και αποτελεί μια αποτελεσματική εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης των επιφανειακών και μικρών οζωδών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων συγκριτικά με τη...