ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Ανοσοκρυοχειρουργική

• Ανοσοκρυοχειρουργική

Η ανοσοκρυοχειρουγική είναι η συνδυαστική εφαρμογή κρυοχειρουργικής κατά την διάρκεια τοπικής εφαρμογής ιμικουιμόδης και αποτελεί μια αποτελεσματική εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης των επιφανειακών και μικρών οζωδών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων συγκριτικά με τη...
• Φωτοδυναμική θεραπεία PDT-Daylight PDT

• Φωτοδυναμική θεραπεία PDT-Daylight PDT

Πώς δρα: H φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy, PDT) έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης πηγής φωτός με την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή (μεθυλο-αμινολεβουλινικό) που αθροίζεται εκλεκτικά στα νεοπλασματικά κύτταρα και αυξάνει τη...
• Χαρτογράφηση σπίλων

• Χαρτογράφηση σπίλων

Τι είναι: Ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος ψηφιακής εξέτασης και καταγραφής μελαχρωματικών (πχ. σπίλων) ή μη μελαγχρωματικών βλαβών. Πώς γίνεται: Με το CANFIELD VISIOMED D200 EVO, το πιο αξιόπιστο, εξελιγμένο και σύγχρονο μηχάνημα αμερικάνικης τεχνολογίας. Διαθέτει ειδική...